ПРОФВІДБІР

відбір людей для професійного навчання або для виконання визначеної трудової діяльності. Здійснюється на основі вивчення життєвого шляху особистості, її спрямованості, стану здоров’я, рівня розвитку професійно важливих якостей і підготовленості, характеру, здібностей (за даними психологічного дослідження). Ціль П. – досягти найбільшої відповідності професії індивідуально-психологічним якостям людини. англ. professional selection; нім. Berufsauswahl f=; угор. szakmai válogatás; рос. профессиональный отбор.

Словник із соціальної роботи 

ПРОФЕСІОГРАМА →← ПРОФІЛАКТИКА

T: 0.066858535 M: 3 D: 3