ПРОСТИТУЦІЯ

соціальне явище, що виникло ще 3-2 ст. до н.е., продаж жінками свого тіла з метою здобуття засобів до існування. англ. prostitution; нім. Prostitution.f=; угор. prostitució; рос. проституция.

Словник із соціальної роботи 

ПРОТЕКЦІОНІЗМ →← ПРОСТІР СОЦІАЛЬНИЙ

T: 0.099434299 M: 3 D: 3