ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ

суперечливе співвідношення обставин, що не мають однозначного вирішення, стартова умова проблемного мислення. Типи проблемних ситуацій вимагають типових вирішень. англ. problem situation; нім. problemstellende Situation; угор. problémás helyzet; рос. проблемная ситуация.

Словник із соціальної роботи 

ПРОВАЙДЕР →← ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНІ МІЖОСОБИСТІСНІ

T: 0.079778237 M: 3 D: 3