ПРИЧИНИ ПОНИЖЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНІ

причини пониження працездатності людини, джерелом яких є неприємні стани даної людини на момент виконання нею якої-небудь діяльності. англ. psychological reasons of lowering of ability to work; нім. psychologische Gründe der Mindestleistungsfähigkeit; угор. munkaképesség csökkenése pszichológiai okból; рос. причины понижения работоспособности психологические.

Словник із соціальної роботи 

ПРОБЛЕМА КЛІЄНТА ПЕРМАНЕНТНА →← ПРИХИЛЬНІСТЬ

T: 0.093060076 M: 3 D: 3