ПРИСТОСУВАННЯ

процес подолання людиною життєвих негараздів та досягнення гармонії зі своїм соціальним середовищем. На відміну від адаптації носить не глобальний, а парціальний характер. англ. adjustment; нім. Anpassung f=; угор. beilleszkedés; рос. приспособление.

Словник із соціальної роботи 

ПРИСТРАСТЬ →← ПРИМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧІ

T: 0.080321077 M: 3 D: 3