ПРИМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧІ

приміщення, в яких виготовляються, контролюються, упаковуються та етикетуються у ході технологічного процесу і зберігаються лікарські засоби. англ. working places; нім. die Räumlichkeiten für betriebliche Zwecke; угор. elöállitóhelység / gyártóhelység; рос. помещения производственные.

Словник із соціальної роботи 

ПРИСТОСУВАННЯ →← ПРИЙМАЦТВО

T: 0.08833696 M: 3 D: 3