БЕСІДА

метод одержання інформації на основі вербальної (словесної) комунікації. Широко використовується в різних сферах роботи з персоналом, будучи найбільш поширеним способом вивчення працівника (при прийомі на роботу, зачисленні в резерв, перед атестаціями, як міра впливу на порушників дисципліни і т.п.). англ. conversation; нім. Konversation f=, -en; угор. beszélgetés; рос. беседа.

Словник із соціальної роботи 

БЛАГА →← БЕЗРОБІТТЯ

T: 0.091094087 M: 3 D: 3