ПРАКТИКА

практика студентів в агенстві соціальної роботи як складовий елемент підготовки соціальних робітників. англ. placement; нім. Praktikumsstelle f=; угор. gyakorlat (praktika); рос. практика.

Словник із соціальної роботи 

ПРАКТИКА АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНА →← ПРАВОСВІДОМІСТЬ

T: 0.094118134 M: 3 D: 3