ПРАВА ЛЮДИНИ ЕКОНОМІЧНІ

правові норми, які визначають місце людини в економічному житті, забезпечують її можливість мати, користуватися і розпоряджатися економічними благами і цінностями. англ. economic human rights; нім. die ökonomischen Menschenrechte; угор. gazdasági jog; рос. права человека экономические.

Словник із соціальної роботи 

ПРАВА ЛЮДИНИ СОЦІАЛЬНІ →← ПРАВА КОРПОРАТИВНІ

T: 0.089348675 M: 3 D: 3