ПОТЯГИ НЕСВІДОМІ

внутрішні спонукування, потреби, мотиви поведінки людини, які нею самою у даний момент часу не усвідомлюються, але тим не менше впливають на її психологію і поведінку. англ. irresponsible appetences; нім. unbewußte Neigungen; угор. öntudatlan hajlam; рос. влечения неосознаваемые.

Словник із соціальної роботи 

ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНІ →← ПОТЯГ

T: 0.085525493 M: 3 D: 3