ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

усвідомлення людиною необхідності певних матеріальних і духовних благ та послуг (ідеальне прагнення до цих благ і послуг). англ. needs of a man; нім. die Bedürfnisse des Menschen; угор. emberi szükségletek; рос. потребности человека.

Словник із соціальної роботи 

ПОТЯГ →← ПОТРЕБИ ДУХОВНІ

T: 0.092248405 M: 3 D: 3