ПОСЕРЕДНИЦТВО

одна з функцій соціального робітника, яка полягає в наданні допомоги клієнту у встановленні контакту з потенційною системою підтримки в безпосередньому оточенні останнього. англ. mediation; нім. Mediation f=, -en; угор. közvetités; рос. посредничество.

Словник із соціальної роботи 

ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНІ →← ПОСАДА

T: 0.093583549 M: 3 D: 3