ПОСАДА

визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановленими нормативними актами коло службових повноважень. англ. chair; нім. Amt n -(e)s, -¨er; угор. állás; рос. должность.

Словник із соціальної роботи 

ПОСЕРЕДНИЦТВО →← ПОРУШЕННЯ НАСТРОЮ

T: 0.082379173 M: 3 D: 3