ПОПУЛЯЦІЯ

1. Сукупність осіб того чи іншого виду, які займають певний ареал. Популяція є формою існування виду. 2. Відтворення населення, яке зумовлене переважанням кількості народжених над кількістю померлих. Депопуляція – це переважання кількості померлих над кількістю народжених, незалежно від механічного приросту населення. англ. population; нім. Population f=; угор. populáció; рос. популяция.

Словник із соціальної роботи 

ПОРУКА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АБО ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ →← ПОПУЛІЗМ

T: 0.087825524 M: 3 D: 3