ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНА

діяльність держави та її інститутів, органів місцевого самоврядування, установ всіх форм власності, громадських і релігійних організацій, громадян щодо розвитку і управління соціальною сферою суспільства. Мета П.с. – створення умов для задоволення соціальних потреб та інтересів людей, підтримки, захисту, корекції та реабілітації окремих громадян і соціальних груп. англ. social policy; нім. Sozialpolitik f=, -en; угор. szociális politika; рос. политика социальная.

Словник із соціальної роботи 

ПОПУЛІЗМ →← ПОЛІТИКА КАДРОВА

T: 0.098722339 M: 3 D: 3