ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА

системна діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов і гарантій та життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України. англ. state youth policy; нім. staatliche Jugendpolitik; угор. állami ifjúsági politika; рос. политика государственная молодежная.

Словник із соціальної роботи 

ПОЛІТИКА КАДРОВА →← ПОЗИЦІЯ СОЦІАЛЬНА

T: 0.094131869 M: 3 D: 3