ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕЛЕГОВАНІ

повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад. англ. delegated authorities; нім. delegierende Vollmacht; угор. küldötti felhatalmazás; рос. полномочия делегированные.

Словник із соціальної роботи 

ПОДАННЯ КАСАЦІЙНЕ →← ПОВЕДІНКА НЕВЕРБАЛЬНА

T: 0.085324351 M: 3 D: 3