ПОВЕДІНКА НЕВЕРБАЛЬНА

форми комунікативної поведінки людини, за допомогою яких немовленнєвим (невербальним) шляхом передається інформація від однієї людини до іншої. Це, наприклад, жести, міміка, пантоміміка. англ. non-verbal behaviour; нім. unverbales Verhalten; угор. nem verbális viselkedés; рос. поведение невербальное.

Словник із соціальної роботи 

T: 0.042532133 M: 1 D: 1