ПОВЕДІНКА АУТОАГРЕСИВНА

поведінка особи, спрямована на самопошкодження, саморуйнування. Види П.а.: адиктивна, суїцидна. англ. auto-aggressive behaviour; нім. autoaggressives Verhalten; угор. a viselkedés aggressziv visszahatása; рос. поведение аутоагрессивное.

Словник із соціальної роботи 

ПОВЕДІНКА БЕЗПРИЧИННО НЕСПОКІЙНА →← ПОВЕДІНКА АДИКТИВНА

T: 0.081015067 M: 3 D: 3