ПОВЕДІНКА АДИКТИВНА

система відношень, спрямованість вчинків неповнолітніх, які звикають до вживання наркогенних засобів; стадія наркотизації без явно виражених психічної і фізичної залежностей. англ. addictive behaviour; нім. addictives Verhalten; угор. addektiv viselkedés; рос. поведение аддиктивное.

Словник із соціальної роботи 

ПОВЕДІНКА АУТОАГРЕСИВНА →← ПОВЕДІНКА АДАПТИВНА

T: 0.07369122 M: 3 D: 3