ПОВЕДІНКА АДИКТИВНА

система відношень, спрямованість вчинків неповнолітніх, які звикають до вживання наркогенних засобів; стадія наркотизації без явно виражених психічної і фізичної залежностей. англ. addictive behaviour; нім. addictives Verhalten; угор. addektiv viselkedés; рос. поведение аддиктивное.

Словник із соціальної роботи 

T: 0.032659228 M: 1 D: 1