ПОВЕДІНКА АДАПТИВНА

поведінка адаптаційна (адаптивна)поведінка людини, що дозволяє їй якнайкраще пристосуватися до обставин життя, що складаються. англ. adaptive behaviour; нім. Adaptationsverhalten n -s; угор. adaptációs viselkedés; рос. поведение адаптационное (адаптивное).

Словник із соціальної роботи 

ПОВЕДІНКА АДИКТИВНА →← ПОВЕДІНКА

T: 0.083695958 M: 3 D: 3