ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї

надання сім’ї можливості планувати потрібну для неї кількість дітей і проміжки між їх народженням. англ. family planning; нім. Familienplanung f=, -en; угор. családtervezés; рос. планирование семьи.

Словник із соціальної роботи 

ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНЕ →← ПЕРШОДЖЕРЕЛО

T: 0.088821262 M: 3 D: 3