ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНЕ

планування, спрямоване на визначення цілей, показників, задач, термінів, темпів, пропорцій соціальних процесів, систем і їх ланок з врахуванням оптимізації їх розвитку, підпорядкування плановому регулюванню соціальних факторів і резервів. англ. social planning; нім. Sozialplanung f=, -en; угор. szociális tervezés; рос. планирование социальное.

Словник із соціальної роботи 

ПЛАТА ЗАРОБІТНА →← ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї

T: 0.086209815 M: 3 D: 3