ПЕРЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНА

особливості сприйняття, розуміння та оцінки людьми соціальних об’єктів (інших людей, самих себе, соціальних груп та громад). англ. social perception; нім. Sozialperzeption f=; угор. szociál percepció; рос. перцепция социальная.

Словник із соціальної роботи 

ПЕРШОДЖЕРЕЛО →← ПЕРСОНАЛ ДОПОМІЖНИЙ

T: 0.071738307 M: 3 D: 3