АВТОРИТАРИЗМ

тип політичного режиму, що характеризується концентрацією влади у руках однієї людини або органу, але при наявності її відповідних обмежень. Авторитаризм є властивістю будь-якої соціальної системи, яка заснована на домінуванні та нав’язуванні волі більшості. Авторитарність – одностороння власність, владність керівників над підлеглими. Форми авторитаризма – абсолютна монархія, диктатура, посттоталітарні режими. До авторитаризму можуть призвести кардинальні способи вирішення політичних проблем (якісні реформи, перебудови, перетворення суспільства, а також революції та війни). англ. authoritarism; нім. Autoritarismus m -(e)s, =; угор. autoritarizmus; рос. авторитаризм.

Словник із соціальної роботи 

АВТОРИТЕТ →← АВТОНОМІЯ

T: 0.062977834 M: 3 D: 3