ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ

обстеження, в основі якого лежить суцільне статистичне спостереження для визначення чисельності населення і його складу за статтю, віком, групами і іншими ознаками на даний момент часу. англ. population census; нім. Volkszählung f=, -en; угор. népszámlálás; рос. перепись населения.

Словник із соціальної роботи 

ПЕРСЕРВЕРАЦІЯ →← ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ

T: 0.080462386 M: 3 D: 3