ПАТРОНАЖ СОЦІАЛЬНИЙ

вид соціального обслуговування (переважно за місцем проживання) індивідуальних клієнтів і груп ризику, який полягає у постійному соціальному нагляді, регулярному відвідуванні їх житла соціальними та іншими працівниками, наданні їм необхідної економічної, матеріально- побутової, лікувально-профілактичної допомоги. Патронаж медичний полягає у проведенні медичними працівниками профілактичних, оздоровчих і санітарно-освітніх заходів за місцем проживання; застосовується в роботі жіночих і дитячих консультацій, а також туберкульозних, психоневрологічних диспансерів та інших установ. англ. social patronage; нім. Sozialpflegeschaft f=; угор. szociálsegélyező patronázs; рос. патронаж социальный.

Словник із соціальної роботи 

ПАУПЕРИЗАЦІЯ →← ПАТРОНАЖ

T: 0.099452296 M: 3 D: 3