ПАРТНЕРСТВО

відносини між соціальним робітником і клієнтом, коли останній може впливати на прийняття рішення про те, якої саме допомоги він / вона потребує. англ. partnership; нім. Partnerschaft f=; угор. partnerkapcsolat; рос. партнерство.

Словник із соціальної роботи 

ПАРТНЕРСТВО СОЦІАЛЬНЕ →← ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА

T: 0.083399699 M: 3 D: 3