ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ

сфера дій різних урядових та інших організацій для досягнення взаєморозуміння з громадськістю. Паблік рілейшнз займається розробкою сучасних комунікативних технологій, тобто спеціальних механізмів для спілкування, обміну думками та взаєморозуміння. англ. public relations; нім. Publiksbeziehungen pl; рос. паблик-рилейшнз / связи с общественностю.

Словник із соціальної роботи 

ПАЙ →← ПІРАМІДА СОЦІАЛЬНА

T: 0.070527462 M: 3 D: 3