БЕЗВЛАДДЯ

кризовий стан суспільства або його окремої адміністративно-територіальної одиниці, що проявляється в різкому порушенні функціонування існуючих органів влади. В умовах безвладдя відповідні органи або розпадаються в силу зовнішніх та внутрішніх причин, або, хоч і існують, не виконують своїх функцій: не приймають необхідних для стабільного функціонування суспільства або його елементів управлінських рішень, не гарантують персональної безпеки і нормальної життєдіяльності громадян. англ. anarchy; нім. Anarchie f=; угор. fejtlenség / anarchia; рос. безвластие / анархия.

Словник із соціальної роботи 

БЕЗДОГЛЯДНІСТЬ ДИТЯЧА →← БАТЬКІВСТВО

T: 0.093812194 M: 3 D: 3