ОЦІНКА СОЦІАЛЬНА

схвалення або несхвалення, які виявляє група, організація або суспільство стосовно своїх членів у відповідь на виконання або невиконання висунутих до них вимог. англ. evaluation social; нім. soziale Einschätzung; угор. szociális értékelés; рос. оценка социальная.

Словник із соціальної роботи 

ОЦІНКИ ЕКСПЕРТНІ →← ОХОРОНА ПРАЦІ

T: 0.093937351 M: 3 D: 3