ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

система соціально-економічних і медичних міроприємств, які направлені на збереження та укріплення здоров’я як кожної окремої людини, так і всього населення в цілому. англ. health care; нім. Gesundheitswesen n -s; угор. egészségügy; рос. здравоохранение.

Словник із соціальної роботи 

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА →← ОХОРОНА ДИТИНСТВА

T: 0.086255642 M: 3 D: 3