ОСОБЛИВОСТІ ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ ВІКОВІ

особливості прояву рис характеру людини у різні вікові періоди її життя, наприклад у дошкільному і в молодшому шкільному віці, в підлітковому і юнацькому віці. англ. age peculiarities of a person`s character; нім. die Altersbesonderheiten des Menschenwesens; угор. korbeli jellemrajz; рос. особенности характера человека ворастные.

Словник із соціальної роботи 

ОХОРОНА ДИТИНСТВА →← ОСОБИСТІСТЬ МАРГІНАЛЬНА

T: 0.075757102 M: 3 D: 3