ОСОБИСТІСТЬ МАРГІНАЛЬНА

індивід, який займає проміжкове положення між якими-небудь соціальними групами. англ. marginal personality; нім. Marginalepersönlichkeit f=, -en; угор. marginális egyén; рос. личность маргинальная.

Словник із соціальної роботи 

ОСОБЛИВОСТІ ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ ВІКОВІ →← ОСОБИСТІСТЬ

T: 0.095649579 M: 3 D: 3