ОСОБИСТІСТЬ МАРГІНАЛЬНА

індивід, який займає проміжкове положення між якими-небудь соціальними групами. англ. marginal personality; нім. Marginalepersönlichkeit f=, -en; угор. marginális egyén; рос. личность маргинальная.

Словник із соціальної роботи 

T: 0.050520875 M: 1 D: 1