ОСОБИСТІСТЬ

стійка система соціально значимих рис, що характеризують індивіда, продукт індивідуального і суспільного розвитку, включення індивідів у систему соціальних відносин за допомогою активної предметної діяльності і спілкування. О. формується в процесах спрямованого виховання і соціалізації індивідів. О. характеризується активністю; спрямованістю (стійкою системою мотивів, інтересів, переконань і т.д.); глибинними утвореннями, що формуються в спільній діяльності. англ. personality; нім. Persönlichkeit f=, -en; угор. egyéniség; рос. личность.

Словник із соціальної роботи 

ОСОБИСТІСТЬ МАРГІНАЛЬНА →← ОСОБИ ПОСАДОВІ

T: 0.094194332 M: 3 D: 3