БАТЬКІВСТВО

відношення до дитини, яке засноване на факті її походження від даного чоловіка і виражається у турботі про її життя, здоров’я, виховання і навчання. Юридично Б. засвідчується записом в органах ЗАГСу про народження. Особи, що є зареєстрованими в якості батьків, вправі в судовому порядку заперечити цей запис протягом одного року з того часу, коли їм стало відомо про нього. Якщо до цього часу особа, яка записана батьком або матір’ю, була неповнолітньою, то річний термін встановлюється з часу досягнення 18 років. Факт Б. може бути встановлений у судовому порядку. Кожний з батьків дитини, її опікун має право звернутися в суд з заявою, якщо дитина не досягла повноліття. Якщо Б. встановлено, діти мають ті ж права і обов’язки, що і діти, які народилися від осіб, які перебували в шлюбі. англ. paternity; нім. Vaterschaft f=; угор. szülőség; рос. отцовство.

Словник із соціальної роботи 

БЕЗВЛАДДЯ →← БАР’ЄРИ ПСИХОЛОГІЧНІ

T: 0.082759917 M: 3 D: 3