ОРІЄНТАЦІЯ ПРОФЕСІЙНА

комплекс психолого-педагогічних і медичних заходів, спрямованих на оптимізацію процесу працевлаштування молоді відповідно до бажань, схильностей і здібностей і з урахуванням потреби у фахівцях галузей господарства і суспільства в цілому. О.п. включає професійну інформацію і пропаганду; професійне консультування; профвідбір (або добір психологічний); професійну і соціальну адаптацію працівників. англ. professional orientation; нім. Berufsorientierung f=; угор. szakmai orientáció; рос. ориентация профессиональная.

Словник із соціальної роботи 

ОРГАН ДЕРЖАВНИЙ →← ОРІЄНТАЦІЇ ЦІННІСНІ

T: 0.082460047 M: 3 D: 3