ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЛІГІЙНІ В УКРАЇНІ

релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій. Релігійні об’єднання представляються своїми центрами (управліннями). англ. religious organizations in Ukraine; нім. konfessionelle / religiöse Organisationen in der Ukraine; угор. vallási szervezetek Ukrajnában; рос. организации религиозные в Украине.

Словник із соціальної роботи 

ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНА →← ОРГАНІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ

T: 0.137920569 M: 3 D: 3