ОРГАНІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ

об’єднання громадян віком від 14 до 28 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів. англ. youth welfare organizations; нім. gesellschaftliche Jugendorganisationen; угор. ifjusági társadaleni szervezetek; рос. организации молодежные общественные.

Словник із соціальної роботи 

ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЛІГІЙНІ В УКРАЇНІ →← ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧІ ГРОМАДСЬКІ

T: 0.076591129 M: 3 D: 3