БАР’ЄРИ ПСИХОЛОГІЧНІ

особливий психологічний стан суб’єкта, який перешкоджає йому виконувати ті чи інші дії. Емоційний механізм Б.п. полягає в посиленні переживань і установок – сорому, страху, тривоги, почуття провини, заниженої самооцінки, пов’язаних з завданням і даною ситуацією. В соціальній поведінці людини Б.п. представлені, в першу чергу, комунікативними бар’єрами (бар’єрами в спілкуванні з визначеною людиною або групою людей), які проявляються у відсутності гнучкості міжособистісних соціальних установок, а також бар’єрами смисловими. англ. psychological barrier; нім. psychologische Barrieren; угор. pszichológiai gát; рос. баръеры психологические.

Словник із соціальної роботи 

БАТЬКІВСТВО →← БАНКРУТСТВО ПОЛІТИЧНЕ

T: 0.114505761 M: 3 D: 3