ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКА

об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. англ. public organization; нім. gesellschaftliche Organisation; угор. társadalmi szervezet; рос. организация общественная.

Словник із соціальної роботи 

T: 0.037891172 M: 1 D: 1