ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

створення таких умов для виконання діяльності, за яких людина може в максимальній мірі при мінімальних затратах фізичних і психологічних зусиль задовольнити свої потреби. англ. optimization of a person activity; нім. die Optimierung der Menschentätigkeit; угор. emberi tevékenység optimizációja; рос. оптимизация деятельности человека.

Словник із соціальної роботи 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ →← ОПОЗИЦІЯ

T: 0.059041512 M: 3 D: 3