ОПОЗИЦІЯ

спосіб протиставлення одних політичних поглядів, ідей, дій іншим політичним поглядам, діям. Опозиція у політиці може здійснюватися на різних рівнях політичного панування, у різних видах державної і партійної влади,усередині кожної з них. англ. opposition; нім. Opposition f=; угор. oppozició; рос. оппозиция.

Словник із соціальної роботи 

ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ →← ОПЛАТА ПРАЦІ

T: 0.082723817 M: 3 D: 3