ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН

добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Об’єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) відповідно до цього Закону визнається політичною партією або громадською організацією. англ. unions of citizens; нім. Bürgerverein m –s, -e; угор. állampolgárok egyesülete; рос. объединение граждан.

Словник із соціальної роботи 

ОДИНИЦЯ АДМІНІСТРАТИВНОТЕРИТОРІАЛЬНА →← ОБЩИНА

T: 0.069879296 M: 3 D: 3