БАНКРУТСТВО

пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи суб’єкта підприємницької діяльності задовольнити у встановлений для цього строк пред’явлені до нього з боку кредиторів вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом. Неспроможність юридичної особи суб’єкта підприємницької діяльності у встановлений строк задовольнити вимоги кредиторів, повернути кредити банку та забезпечити обов’язкові платежі до бюджету. англ. bankruptcy; нім. Bankrott m –es, -e; угор. csőd; рос. банкротство.

Словник із соціальної роботи 

БАНКРУТСТВО ПОЛІТИЧНЕ →← БАНК ДАНИХ

T: 0.096427145 M: 3 D: 3