ОБДАРОВАНІСТЬ

якісно своєрідне сполучення здібностей, від якого залежить можливість досягнення високих результатів і виконання тої чи іншої діяльності. Виділяють загальну обдарованість і спеціальну. Загальна О. стосується всіх сторін психічного життя. Як правило, загальна О. проявляється у високих і рівних досягненнях при виконанні різного роду інтелектуальних завдань (наприклад, високим рівнем навчання по предметах як гуманітарного, так і природничо-математичного циклів). Спеціальна О. проявляється в успішному виконанні якої-небудь спеціальної діяльності: музичної, математичної, спортивної та ін.. англ. talent; нім. Begabung f=; угор. tehetség; рос. одаренность.

Словник із соціальної роботи 

ОБОРОНА НЕОБХІДНА →← ОБВИНУВАЧЕНИЙ

T: 0.094947351 M: 3 D: 3