НОРМАЛІЗАЦІЯ

комплекс реабілітаційних міроприємств, які направлені на створення для людей з обмеженими можливостями умов, які максимально наближують їх до повноцінного життя. англ. normalisation; нім. Normalisierung f=; угор. normalizáció; рос. нормализация.

Словник із соціальної роботи 

НОРМИ СОЦІАЛЬНІ →← НОРМА ЧАСУ

T: 0.082967089 M: 3 D: 3