НЕПОКОРА ГРОМАДЯНСЬКА

усвідомлене ігнорування масами законно встановленої влади, її інститутів, структур, норм політичного життя. Може бути реакцією на непродумані, недемократичні рішення органів державної влади, в результаті чого втрачаються їх авторитет і легітимність. Непокора може також бути способом підтримки окремих програмних положень популістського лідера, які відірвані від реального життя, є утопічними. англ. civil disobedience; нім. Zivilungehorsam m -(e)s; угор. polgára ellenállás; рос. неповиновение гражданское.

Словник із соціальної роботи 

НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ →← НЕПОВНОЛІТТЯ

T: 0.094095029 M: 3 D: 3