БАЛАНС ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

система показників, яка характеризується численністю трудових ресурсів і їх використання; складова частина балансу народного господарства. Баланс складається з двох частин: в першій відображені наявні трудові ресурси, у другій – розподіл їх за видами зайнятості (в суспільному виробництві, на навчанні з відривом від виробництва, в домашньому підсобному господарстві), сферами і галузями господарства. Важливою народногосподарською пропорцією являється розподіл трудових ресурсів між виробничою і невиробничою сферами і між окремими галузями у них. Б.т.р. дозволяє визначити величину трудових ресурсів, забезпечувати планомірний їх розподіл по сферах і галузях діяльності, обгрунтовано здійснювати підготовку кваліфікованих кадрів у відповідності з потребами народного господарства. англ. balance-sheet of laboured resources; нім. Arbeitskräftebilanz f=; угор. munkaerő egyensúly; рос. баланс трудовых ресурсов.

Словник із соціальної роботи 

БАНДИТИЗМ →← БАГАТСТВО

T: 0.090179534 M: 3 D: 3