АВТОНОМІЯ

здібність, право самостійного, відносно незалежного функціонування політичних суб’єктів у складі державного утворення, закріплене конституцією. англ. autonomy; нім. Autonomie f=, …mi / en; угор. autonómia; рос. автономия.

Словник із соціальної роботи 

АВТОРИТАРИЗМ →← АВТОКРАТІЯ

T: 0.09135782 M: 3 D: 3